Class IX (Bangla 2nd Paper) Lesson Plan

Class & Date Description Direction
Class:X

17/04/2021
To
22/04/202113th Week
Subject: Bangla 2nd Paper-05(KFC)
নির্মিতি: প্রতিবেদন: পাঠ ০৩ ::Video Lesson

Download
Class:X

17/04/2021
To
22/04/202113th Week
Preparatory Exam:
Subject: Bangla 2nd Paper-04(KFC)
নির্মিতি: প্রতিবেদন: পাঠ ০২ ::Video Lesson

Download
Class:IX

06/02/2021
To
11/02/20213rd Week
Preparatory Exam:
Subject: Bangla 2nd Paper-01(KFC)
নির্মিতি অংশ : প্রতিবেদন প্রনয়ণ: পর্ব-০১ ::Video Lesson

Download
Academic Year 2020 Finished
Class:IX

08/11/2020

23th Week
Second Term:
Subject: Bangla 2nd Paper-09(KFC)
অধ্যায়-০১:পাঠ-০১:পরিচ্ছেদ-০১:বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ::Video Lesson

Download
Class:IX

08/11/2020

23th Week
Second Term:
Subject: Bangla 2nd Paper-08(SS)
অধ্যায়-০২:পাঠ-০২:ধ্বনিতত্ত্ব ::Video Lesson

Download
Class:IX

01/11/2020

22th Week
Second Term:
Subject: Bangla 2nd Paper-07(SS)
অধ্যায়-০২:পরিচ্ছেদ-০৩:ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান ::Video Lesson

Download
Class:IX

01/11/2020

22th Week
Second Term:
Subject: Bangla 2nd Paper-06(SS)
অধ্যায়-০২:ধ্বনিতত্ত্ব ::Video Lesson

Download
Class:IX

12/09/2020

16th Week
Second Term:
Subject: Bangla 2nd Paper-02(KFC)
অধ্যায়-০১:পরিচ্ছেদ-০১:বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার:পাঠ-০২ ::Video Lesson

Download
Class:IX

12/09/2020

16th Week
Second Term:
Subject: Bangla 2nd Paper-01(KFC)
অধ্যায়-০১:পরিচ্ছেদ-০১:ভাষা ::Video Lesson

Download
Class:X
14/04/2020
Pre-test-2020: Bangla 2nd Paper Annual Suggestion
Download

-------------------------------------------------------------------